POV xxxxSA

POV xxxxSA>产品中心 >首页
产品

VDRM (V)

V(V)

IDRM (μA) 

I(mA)

I(mA)

C (pF)

Package 产品规格.
POV0080SA 6 25 5 800 80 60 SMA 下载
POV0300SA 25 40 5 800 80 60 SMA 下载
POV0640SA 58 77 5 800 150 60 SMA 下载
POV0720SA 65 88 5 800 150 60 SMA 下载
POV0900SA 75 98 5 800 150 55 SMA 下载
POV1100SA 90 130 5 800 150 55 SMA 下载
POV1300SA 120 160 5 800 150 55 SMA 下载
POV1500SA 140 180 5 800 150 55 SMA 下载
POV1800SA 170 220 5 800 150 50 SMA 下载
POV2300SA 190 260 5 800 150 50 SMA 下载
POV2600SA 220 300 5 800 150 45 SMA 下载
POV3100SA 275 350 5 800 150 45 SMA 下载
POV3500SA 320 400 5 800 150 40 SMA 下载